BSO

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om de opvang te regelen. Het bevoegd gezag heeft een samenwerkingsovereenkomst met Eigen&Wijzer Kinderopvang.
Bij BSO WereldKidz Triangel worden de kinderen opgevangen in een veilige, gezellige ruimte waarbij aandacht is voor ieder kind. Er is volop ruimte voor ontwikkeling door o.a. uitdagende workshops/activiteiten en vrije-spelactiviteiten. De kinderen worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en de kinderen worden betrokken bij de invulling van het BSO-programma. Er wordt gericht gekeken naar de wensen en behoeften van de kinderen van alle leeftijden bij de BSO.

De pedagogisch medewerkers zijn ondernemend en pedagogisch deskundig. Er wordt met WereldKidz gestreefd naar een nauwe samenwerking gericht op doorgaande lijnen in zowel de pedagogische aanpak als op inhoudelijke speerpunten. Pedagogisch medewerkers worden net als de leerkrachten geschoold in Rots & Water.

Voor de vakantiedagen wordt het welbekende VakantieZotheid-activiteitenprogramma opgesteld, inclusief leuke uitstapjes & uitstapjes (parken, speeltuinen, musea, e.d.). Tijdens de studiedagen worden er tevens in- en outdoor-activiteiten georganiseerd. Er is daarnaast ook volop ruimte voor vrij spel, zoals het lezen van een boekje, het maken van een schilderij, tekenen, bouwen, e.d.

Openingsdagen en -tijden:

Wij zijn tijdens de schoolweken geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14:00 – 18:30 uur.
Tijdens de studiedagen zijn wij geopend van 8:00 tot 18:30 uur.
Tijdens de woensdagen (12:30 – 18:30 uur), vrijdagen (14:00 – 18:30 uur) en de vakantiedagen (8:00 – 18:30 uur) bieden wij momenteel opvang aan bij WereldKidz Palet in Maarssen-dorp.
In verband met de groei van het aantal kinderen streven wij ernaar om in de loop  van 2021 opvang te bieden op een van de locaties in Maarssenbroek.
Meer informatie /  aanvragen van een rondleiding / inschrijven?
Op de website van Eigen&Wijzer vindt u meer informatie over de BSO, de tarieven, u kunt een rondleiding aanvragen en zich via de website inschrijven:
www.eigen-en-wijzer.nl
Locatiecoördinator van de BSO-locaties bij WereldKidz Palet, Triangel en Tweesprong Fazantenkamp: Chantal de Groene-Verhoef, e-mail:
chantal.verhoef@eigen-en-wijzer.nl