Studiedagen

In verband met de schoolontwikkeling houden wij elk jaar studiedagen en studiemiddagen. De studiemomenten op de middagen hebben geen effect op de schooltijden van de leerlingen. Derhalve staan deze niet in de jaarkalender vermeld. Dat geldt wel voor de studiedagen.


De onderwerpen van de studie(mid)dagen zijn gekoppeld aan onze ambities 21st Century Skills en talentgericht onderwijs:   - Meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid - Rots en watertraining, executieve functies (seo) - ICT - geletterdheid - Onderzoekend en Ontwerpend leren (O&O) - Wetenschap en techniek . De data van de studiedagen (schooljaar 2020-2021) zijn als volgt:

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?