Studiedagen

In verband met de schoolontwikkeling houden wij elk jaar studiedagen en studiemiddagen. De studiemomenten op de middagen hebben geen effect op de schooltijden van de leerlingen. Derhalve staan deze niet in de jaarkalender vermeld. Dat geldt wel voor de studiedagen.


De onderwerpen van de studie(mid)dagen zijn gekoppeld aan onze ambities 21st Century Skills en talentgericht onderwijs:   - Meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid - Rots en watertraining, executieve functies (seo) - ICT - geletterdheid - Onderzoekend en Ontwerpend leren (O&O) - Wetenschap en techniek

De data van de studiedagen (schooljaar 2021-2022) zijn: 

  • maandag 25 oktober 2021
  • woensdag 17 november 2021
  • maandag 10 januari 2022
  • donderdag 24 februari 2022
  • vrijdag 25 februari 2022
  • maandag 20 juni 2022
  • dinsdag 21 juni 2022