Studiedagen

In verband met de schoolontwikkeling houden wij elk jaar studiedagen en studiemiddagen. De studiemomenten op de middagen hebben geen effect op de schooltijden van de leerlingen. Derhalve staan deze niet in de jaarkalender vermeld. Dat geldt wel voor de studiedagen.


De onderwerpen van de studie(mid)dagen zijn gekoppeld aan onze ambities 21st Century Skills en talentgericht onderwijs:   - Meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid - Rots en watertraining, cirkelgesprekken, executieve functies (seo) - Rekenspel bij referentieniveaus, diddaktiek van automatiseren. - Snappet / ict / multimedia - Leerorkest Stichtse Vecht - Onderzoekend en Ontwerpend leren (O&O) - Wetenschap en techniek .

De data van de studiedagen (schooljaar 2018-2019) zijn als volgt:

  • maandag 7 januari 2019
  • donderdag 21 februari 2019
  • vrijdag 22 februari 2019
  • woensdag 20 maart 2019
  • vrijdag 7 juni 2019
  • maandag 1 juli 2019
  • dinsdag 2 juli 2019