Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten vier leden (met stemrecht): twee ouder- en twee teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken. . GMR Cluster Maarssen bestaat uit Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet, Wereldkidz Triangel en Wereldkidz Tweesprong, .

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Hester Bargeman.
Inge van Silfhout.

Oudergeleding:
Pieter Kop. (voorzitter)
Mark Nieuwenhuizen

Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz. Hieronder volgen de notulen van de MR (vanaf januari 2019). MR-notulen van 10 januari 2019
MR-notulen van 4 maart 2019  (cluster Maarssen)
MR-notulen van 15 mei 2019
MR-notulen van 4 juli 2019

Hieronder volgen de notulen van de MR (schooljaar 2018-2019). MR-notulen van 19 september 2019 (cluster Maarssen) MR-notulen van 5 november 2019 (cluster Maarssen) MR-notulen van 4 februari 2020 (cluster Maarssen) MR-notulen van 11 juni 2020 (cluster Maarssen)