Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten vier leden (met stemrecht): twee ouder- en twee teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken. . GMR Cluster Maarssen bestaat uit Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet, Wereldkidz Bontenest, Wereldkidz Triangel en Wereldkidz Tweesprong, .

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Hester Bargeman.
Inge van Silfhout.

Oudergeleding:
Evelien Jongeling
Mark van Nieuwenhuizen

De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is ........ (vacature)
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Rieshie Baboeram Panday.
Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz. Hieronder volgen de notulen van de MR (schooljaar 2019-2020). MR-notulen van 19 september 2019 (cluster Maarssen) MR-notulen van 5 november 2019 (cluster Maarssen) MR-notulen van 4 februari 2020 (cluster Maarssen) MR-notulen van 11 juni 2020 (cluster Maarssen)

Hieronder volgen de notulen van de MR (schooljaar 2020-2021). MR-notulen van 22 september 2020 (cluster Maarssen) MR-notulen van 13 oktober 2020 (cluster Maarssen) MR-notulen van 19 januari 2021 (cluster Maarssen) MR-notulen van 23 maart 2021 (cluster Maarssen) MR-notulen van 18 mei 2021 (cluster Maarssen) MR-notulen van 15 juni 2021 (cluster Maarssen) . Hieronder volgen de notulen van de MR (schooljaar 2021-2022). MR-notulen van 21 september 2021 (cluster Maarssen) MR-notulen van 15 november 2021 (cluster Maarssen) MR-notulen van 13 januari 2022 (volgen nog)