Inspectierapport

Bij het laatst gehouden inspectiebezoek heeft een onderzoek plaatsgevonden naar kwaliteitsaspecten op grond van het door de inspectie gehanteerde waarderingskader. Bij een PKO doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op de school. Daarbij komen alle acht kwaliteitsaspecten aan de orde: kwaliteitszorg, toetsing, leerstofaanbod, tijd, onderwijsleerproces, schoolklimaat, zorg en begeleiding en opbrengsten.

De school scoort ’op de verschillende onderdelen een goede voldoende ‘. Die onderdelen zijn:

  • Het gegeven onderwijs; aanbod en didactisch handelen
  • De resultaten van het onderwijs
  • De kwaliteitszorg van het onderwijs
  • Het schoolklimaat

Over het schoolklimaat schrijft de Inspectie letterlijk:

Het schoolklimaat is sterk op De Triangel. Teamleden werken gezamenlijk en collegiaal samen om een school neer te zetten waar allerlei soorten leerlingen tot hun recht kunnen komen. Zij voelen zich veilig onder elkaar en weten zich gehoord en ondersteund door de directie. Ook de leerlingen zijn tevreden over hun school. Zij voelen zich gerespecteerd en hebben het idee altijd terecht te kunnen bij de leraren. De school vraagt de leerlingen door middel van vragenlijsten hun mening. Ook de ouders zijn tevreden; zo blijkt uit de enquête die de school zelf heeft afgenomen. De laatste jaren heeft De Triangel gewerkt om de school toegankelijker te maken voor de ouders. Zo houden de leraren regelmatig inloopavonden voor ouders. Ouders kunnen dan met al hun vragen terecht bij de leraar, intern begeleider of directie.

Uiteraard zijn we erg trots op dit behaalde resultaat en sterkt dit resultaat ons in het voortzetten van de ingeslagen weg, want…. we willen het nòg beter doen!

Voor de pagina van het Inspectierapport 2017 op de site van de Inspectie klik hier.

Voor het downloaden van het Inspectierapport 2017 klik hier